രസായന ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ഭേദമാക്കാനും ആവർത്തനത്തെ തടയാനും കഴിയുമോ?

You are currently viewing രസായന ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ഭേദമാക്കാനും ആവർത്തനത്തെ തടയാനും കഴിയുമോ?

ആയുർവേദത്തിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ, രസ ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ശക്തമായ പുനരുജ്ജീവന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതും ഉയർന്ന പരിഗണനയുള്ളതുമാണ്. ഇവ രണ്ടും നിലവിലെ അവസ്ഥകളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും തിരിച്ചുവരുന്നത് തടയുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.ദോഷങ്ങളെ (വാത, പിത്ത, കഫ) സാധാരണ നിലയിലാക്കാനും, ശുദ്ധീകരിക്കാനും ശരീരത്തിലെ സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനുമാണ് രസായന ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാൻസർ വിരുദ്ധ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ രസായന ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ ഹെർബോ-മിനറൽ ചികിത്സകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാനും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ കോമ്പിനേഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

Also Read: രസായന ആയുർവ്വേദം എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്?

സന്തുലിതവും പോഷണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിന് രസായനം ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ,പച്ചക്കറികൾ, പരിപ്പ്, വിത്തുകൾ, പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, അമിതമായി ചൂടുള്ളതോ എണ്ണമയമുള്ളതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും, ഉചിതമായ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നിവ പ്രധാനമാണ്.രസായന ചികിത്സകൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സൗഹൃദപരമായ ജീവിതശൈലി വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യ സമൃദ്ധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക. യോഗ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കാനാകും.

 

മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും സന്തോഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും രസായനം ഊന്നൽ നൽകുന്നു.മനസ്സും ശരീരവും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മബന്ധം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.പരിചരണം, ധ്യാനം, പ്രാണായാമം (ശ്വാസനിയന്ത്രണം) എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രസയാനം പോലുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സയെ സഹായിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം.വാസ്‌തവത്തിൽ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തോടുള്ള പൂരകമായാണ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.വ്യക്തിപരവും സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം രസായന ആയുർവേദം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ കാൻസർ അതിജീവിച്ചയാളും ആവർത്തനത്തിൻ്റെ പരാതികളില്ലാതെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നുവെന്നത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.