ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಯುರ್ವೇದವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?

You are currently viewing ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಯುರ್ವೇದವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿನ ಔಷಧಿಗಳು ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅದು ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ಒಂದೆಡೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಬೇರೆಡೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡೆಗಳಂತೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ( ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡೆಗಳಂತೆ ಉಬ್ಬುವುದು ಆಗುತ್ತವೆ).

ಆದರೆ ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಬೇರೆಡೆ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದವು ಶಕ್ತಿಯುತ ಔಷಧಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು

ಸಹಜವಾಗಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರಾ cancer treatment ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ patient ಗಳು
ಹೆದರುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ , ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.