ಈ ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

You are currently viewing ಈ ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ. ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದವು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಳಿ.ಆದರೆ ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧವನ್ನು ಅನುಪಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲು ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೇವಿಸಿದ ಔಷಧದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.