ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಯುರ್ವೇದವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ?

You are currently viewing ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಯುರ್ವೇದವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ?

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ವರ್ತನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಧಕವಾಗಿದೆ. ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಯಂ- ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸದೆ ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಕೋಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಈ ಕೋಶಗಳ ವಿಭಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸ‌ರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಅವುಗಳು ಮೊದಲು ಬೇರೆಡೆ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ

ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಜಂ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ರಸಾಯನ ಆಯುರ್ವೇದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ