ക്യാൻസർ ഭേദമാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പോരാടുമ്പോൾ, രസായന ആയുർവേദം ഫലപ്രദമാകുമോ?

You are currently viewing ക്യാൻസർ ഭേദമാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പോരാടുമ്പോൾ, രസായന ആയുർവേദം ഫലപ്രദമാകുമോ?


കാൻസർ ചികിത്സയിൽ രസായനയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും സുരക്ഷിതത്വവും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ നോക്കിയാണ് ക്യാൻസറിന് ചികിൽസിക്കേണ്ടത്. ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ പടരുന്നത് രസായന ആയുർവ്വേദം തടയുന്നു. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച അവയവങ്ങളെ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഈ രോഗങ്ങൾ മാറ്റുവാനുള്ള പ്രതിവിധി നിർദേശിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി അശ്വഗന്ധ, ത്രിഫല, അമൃതപ്രശം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഔഷധ ചേരുവകൾക്കൊപ്പം പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകൾ, ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ജീവിതശൈലി രീതികൾ എന്നിവ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കാൻസർ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തിൻ്റെ പതിവ് പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുകയും പാർശ്വഫലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

 

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇപ്പോഴും ക്യാൻസറിനെതിരെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പോരാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും,അനുബന്ധ പാർശ്വഫലങ്ങളോടെയാണ് ചികിത്സ മുന്നോട്ട് പോവുന്നത്.തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശസ്ത്രക്രിയ, കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയേഷൻ എന്നിവ പോലെയുള്ള ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്‌ത കാൻസർ തരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമായ ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ട്.ചികിത്സയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും മറികടക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 

രസായന ആയുർവേദത്തിന് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉള്ളതിനാൽ നല്ല ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയും. രോഗത്തിൻ്റെ മൂലകരണം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ രസായന ആയുർവേദത്തിന് പ്രേത്യേക കഴിവുണ്ട്. ഇത് പല രോഗ നിർണ്ണയത്തിലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ ക്യാൻസറിനെ തടയാൻ കഴിയില്ല. ഈ കോശങ്ങൾ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പടരുമ്പോൾ രസായന ആയുർവേദത്തിന് ഈ പടർച്ച തടയാൻ കഴിയും.