இரசாயன ஆயுர்வேதம் புற்றுநோயை முற்றிலுமாக குறைக்குமா?

You are currently viewing இரசாயன ஆயுர்வேதம் புற்றுநோயை முற்றிலுமாக குறைக்குமா?

ஒரு குறிப்பிட்ட சிகிச்சையைப் பின்பற்றினால் புற்றுநோயை முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஆனால் சரியான மருந்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது எல்லோரும் தவறு செய்கிறார்கள்.

ரசாயன ஆயுர்வேதத்தில் உள்ள மருந்துகள் நோயைக் குறைப்பது மட்டுமின்றி மீண்டும் வராமல் தடுக்கும். எந்த மருத்துவ முறையிலும் நோய் மீண்டும் வருவது சகஜம்.ஏனெனில் இது புற்றுநோய் செல்களின் இயல்பு.ஒரே குறைகிறது.ஆனால் இடத்தில் வேறு வெளிப்படுகிறது.மீண்டும் குறைவதால் இடத்தில் அவை எப்பொழுதும் அவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து, கட்டிகள் போல் மீண்டும் விங்கும்.

ஆனால் ரசாயன ஆயுர்வேதத்தில், மருந்து முக்கியமாக ஸ்டெம் செல்களில் செயல்படுகிறது. எனவே இது புற்றுநோய் செல்களை முதலில் கொன்று. அவை வேறு எங்கும் பரவாமல் தடுக்கிறது. இந்த செல்கள் பெருகுவதை நிறுத்திய பிறகு, ரசாயனா ஆயுர்வேதம் சக்திவாய்ந்த மருந்துகளின் உதவியுடன் ஒவ்வொரு காஸ்பர் செல்லையும் அழிப்பதன் மூலம் புற்றுநோயை அழிக்கிறது.

நிச்சயமாக, புற்றுநோய்க்கான பெரும்பாலான சிகிச்சைகள் தொடர்ச்சியானவை.சிகிச்சையின் ஒரு பகுதியாக, புற்றுநோய் கட்டி ஓரளவு அகற்றப்பட்டு, மீதமுள்ள புற்றுநோய் செல்களை அகற்ற மற்றொரு வகை சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.