జలుబు మరియు దగ్గు సమస్యల నివారణకు ఏడు ఇంటి చిట్కాలు