రోజూ రెండు లవంగాలు తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు